Inloggning Skandikons e-tjänster

Skandikon är ett företag som administrerar företags kollektiva tjänstepensioner.

Om du är arbetsgivare, vars pensionsåtaganden administreras av Skandikon, kan du här logga in för att nå tjänster som underlättar hanteringen av företagets pensioner. Du som är anställd hos en sådan arbetsgivare kan här hämta ett aktuellt försäkringsbesked för din kollektiva tjänstepension.

Inloggning görs med någon typ av e-legitimation. Nedan kan du välja vilka av Skandikons E-tjänster du vill nå samt vilken typ av e-legitimation du vill använda.

Välj inloggningsmetod

Om ditt företags kollektiva tjänstepensioner administreras av Skandikon, men du ännu inte anslutit dig till Skandikons E-tjänster: Kontakta oss via telefon 0771 - 580 000 eller via länken "Kontakta oss" längst ned på denna sida.