Om Skandikon

Vi är ett tjänsteföretag. Vi hjälper uteslutande kunder som har bestämt sig för outsourcing av hela eller delar av sin pensionsadministration, stiftelseadministration eller sitt så kallade finansiella backoffice med administration, redovisning och riskanalys. På alla dessa områden är vi landets ledande administratörer.

Till skillnad från många av våra konkurrenter bedriver vi ingen egen kaptialförvaltning och vi är helt partsoberoende.

I Skandikon ingår tre företag: Skandikon Administration AB, Skandikon Pensionsadministration AB och Svensk Pensionsadministration KB. En 40 personer stark organisation med kontor i Stockholm och Malmö.

Våra kunder är stora som små företag, pensionskassor-försäkringsföreningar, stiftelser och andra organisationer inom hela näringslivet. Vi har också uppdrag för kommuner, statliga och kommunala företag. Dessutom hjälper vi flera av Sveriges mest kända artister och konstnärer.

Läs mer på vår hemsida: http://www.skandikon.se/

< Tillbaka