Information om Cookies

Information om cookies enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att alla som besöker en webbplats som innehåller cookies ska få information om

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • hur webbplatsen använder cookies
  • hur man gör för att undvika cookies

Skandikons e-tjänster och användandet av cookies

Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

Skandikons e-tjänster använder temporära cookies. Dessa används bland annat som stöd för navigering samt tjänster som har med inloggning och pensionsval att göra. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies och de försvinner när besöket på webbplatsen avslutats.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan det medföra att webbplatsen inte fungerar på bästa sätt.

< Tillbaka